Årlig service & felanmälan

Namn*
Gatuadress*
Kundnummer
Tel dagtid*
Tel mobil
E-post
Har vi tillträde till bostaden även då du inte är hemma*:
Har ni serviceavtal*:
Typ av fel, beskriv nedan*:
Övriga upplysningar, t.ex husdjur hemma eller var nyckel finns:
 
Vad innebär ett serviceavtal?
 
I stora drag innebär ett serviceavtal att vi genomför en genomgång av er fjärrvärmeanläggning en gång på år. Vid problem med er anläggning kan ni kontakta oss och vi försöker hjälpa så snart som möjligt.
Vi håller ett reservdelslager till er anläggning.
 
Läs mer om serviceavtal under fliken Avtal och dokument
Läs mer om Frågor och svar här.

Fjärrvärme knapp ja tack