Avbrott

Vid avbrott på leveransen kan följande hända.

Efter ett leveransavbrott på fjärrvärmen kan det bli lite luft i fjärrvärmeledningarna i er undercentral. För att avhjälpa det så kan man öppna varmvattenkranen och låt det spola en eller ett par minuter.

Under ett leveransavbrott kan det börja droppa vatten ur er anläggning. Det beror på att anläggningen kyls ner. Detta brukar laga till sig när värmen kommer tillbaka.