ROT-avdrag

Kan man göra ROT-avdrag på fjärrvärmeinkopplingen?

Ja, om du begär att vi ska göra ROT-avdrag så gör vi avdrag med 30% av arbetskostnaden inklusive moms på installationsfakturan. Mer information om ROT-avdraget finner Du på www.skatteverket.se.

År 2016 gjorde ROT-avdraget drygt 9 000 kronor.