Om företaget

Fakta

Bolaget har idag åtta anställda. Antalet anläggningar uppgår till 522 st varav 332 är villor. Under 2017 sålde vi 34 GWh värme. Närmare 90% av värmen produceras med flis och bark, resten med pellets, el och olja.