Historik

Jokkmokks Värmeverk AB är ett kommunägt bolag och bildades 1979.

Produktionen startade med en oljepanncentral på Kaitumgården. 1982 togs Skortstenarhetvattencentralen i drift och fem maskinister anställdes med kontinuerlig skiftgång. Åren 1981-1984 byggdes fjärrvärmenätet ut till att omfatta större delen av tätorten. 1997 började vi ansluta villor till fjärrvärmenätet.