Styrelse

Bolagets styrelse som utsetts av kommunfullmäktige har fem ordinarie ledamöter samt ersättare enligt följande:

Ordinarie:
Lars-Göran Johansson, Ordförande
Viktor Segerström
Stigbjörn Sandström
Lotta Silfver
Birger Stenman
 
Ersättare:
Eivor Auna
Jeremy L'Helguen
Bo-Lennart Uusitalo
Stig Isaksson