Fjärrvärme

Enkelt och driftsäkert för ditt hus

Med fjärrvärme får du en lättskött och driftsäker lösning för värmen i din villa. Fjärrvärmen sköter sig praktiskt taget själv och finns alltid där. I ditt hus installeras en fjärrvärmecentral, inte större än ett badrumsskåp, som värmer varmvatten och element. Genom den är huset uppkopplat till det lokala fjärrvärmenätet.

Värmen i Jokkmokk produceras effektivt och miljövänligt, bränslet som eldas är till 99% från skogsbränslen som flis, bark och pellets. När du väljer fjärrvärme sparar du alltså på våra naturresurser. Det är helt enkelt ett bekvämt sätt att leva klimatsmart.

Jokkmokks Värmeverk har reservkraftsgenerator och levererar värme även vid strömavbrott. Det innebär att ni kan värma ert hus precis som vanligt om ni har ett 12-volts batteri för att driva cirkulationspumpen.

För bekvämare drift kan ni överlåta servicen och underhållet av er undercentral till oss genom att teckna ett serviceavtal. Ni får då bland annat en årlig genomgång och kontroll av er anläggning.