Allmänt

Principen för fjärrvärme har växt fram från att man byggt gemensam värmecentral för några större fastigheter intill varandra.

Fördelarna var framförallt praktiska och ekonomiska. Så småningom såg man ocksåVärmeverket tydliga miljöfördelar med att centralt försörja fler typer av fastigheter, mindre industrier, privata hushåll med mera. Det är så mycket lättare att effektivt rena röken i en stor skorsten, än i många mindre.
Denna rening leder till att Jokkmokks Värmeverk släpper ut ungefär lika mycket stoft som 50 vedeldade villor men värmer upp motsvarande cirka 1000 villor. Vi kämpar kontinuerligt med att göra rökgasreningen effektivare. Övervakningen av pannanläggningen sker dygnet runt 365 dagar om året.