Fjärrvärmenätet

Stamledningen för fjärrvärme täcker nästan hela samhället, nätet finns från stallet och isladan ända upp till skansen och det så kallade träskområdet.

Vi försörjer i stort sett alla fastigheter hos det kommunala fastighetsbolaget samt Kulvertrörkommunens industrilokaler, plus många privata industrier och hyresfastigheter med värme och varmvatten. Idag är det främst småhusägare som ansluter sig till fjärrvärmenätet.