Panncentralen

Jokkmokks Värmeverk har en fastbränslepanna på 17 MW, som svarar för nästan all värmeproduktion.

Den eldas för närvarande med massavedsflis, bark och torrflis. Utöver själva pannanPanncentral finns på panncentralen avancerade system för bränsleinmatning, rökgasrening samt styrning och övervakning av värmeproduktionen. Två maskinister arbetar heltid med att hålla anläggningen i trim och åtgärda fel.

Vid rengörning och stopp i fastbränslepannan eldas det med el, olja och pellets.
Från och med 2007 har vi en pelletpanncentral på 3 MW som det eldas i från slutet av maj till mitten av september.