Undercentraler

I undercentralen för fjärrvärme leds varmt vatten från fjärrvärmenätets framledning in och värmer det vatten som cirkulerar i kundens hus innan det leds ut till nätets returledning.

I princip kan man säga att alla kunders undercentraler sitter parallellt kopplade. Därför får alla ungefär samma temperatur på framledningens vatten.

I undercentralen får kunden både värme och varmvatten, utan varmvattenberedare.

Regleringen sker i undercentralen och alltså inte i Värmeverket.  OBS Tänk på att  undercentralen är din egendom.

Temperaturen på hetvattnet, när det går ut i fjärrvärmenätet, varierar normalt mellan 85 och 95 grader. Vid kall väderlek höjs temperaturen på vattnet och mycket kalla dagar kan den vara 100–120 grader. Temperaturen på vattnet i ledningen tillbaka till värmeverket ligger
40–50 grader lägre.