Fjärrvärmepris villor 2019

Fjärrvärmepris villor 2019, alla priser inklusive moms.

Fast avgift per år:

Förbrukning mindre än 16000 kWh:   5 189,63 kr.
Förbrukning 16000 kWh till 24999 kWh:   6 347,81 kr.
Förbrukning 25000 kWh till 29999 kWh:   7 573,88 kr.
Förbrukning 30000 kWh till 49999 kWh:   8 610,47 kr.
Förbrukning från 50000 kWh och mer: 13 046,25 kr. 


Energipris:
 

63,44 öre per kWh

Prisinformation enligt energimarknadsinspektionens föreskrifter.

Kundkategori Villor 2019 inkl moms.

Årlig förbrukning i kWh kr per år kr fast del kr rörlig del
15 000 kWh 14 705,63 kr 5 189,63 kr   9 516 kr
20 000 kWh 19 035,81 kr 6 347,81 kr 12 688 kr
30 000 kWh 26 605,88 kr 7 573,88 kr 19 032 kr
40 000 kWh 33 986,47 kr 8 610,47 kr 25 376 kr