Anslut ditt hem

Hur ansluter jag fjärrvärme?
Det är enkelt att ansluta fjärrvärme både till befintliga fastigheter och nybyggda. Om det finns fjärrvärmeledningar i närheten av huset går det både fort och smidigt att ansluta sig.

Börja med att meddela ditt intresse för fjärrvärme direkt här på webben via vårt formulär HÄR eller genom att kontakta oss via mail eller telefon. Jokkmokks Värmeverk utreder hur vi går vidare med anslutningen och bokar tid för ett besök hemma hos dig för att gå igenom förutsättningarna. Vi tittar på lämplig dragning av ledningar och placering av fjärrvärmecentralen.

När vi har en signerad överenskommelse om anslutning, kontaktar vi dig och bokar in en tid för byggnation och installation av fjärrvärme. 

Ledningar för fjärrvärme dras normalt kortaste vägen från fjärrvärmekulverten i gatan till huset. Innan grävning påbörjas studeras ledningskartor för att inte skada befintliga rör och kablar på tomten. Om möjligt undviks asfalterade eller stenlagda ytor. 

Ett hål tas upp i husgrund eller vägg för fjärrvärmeledningarna och anslutningsventiler monteras på insidan av husväggen. Du behöver inte ha källare för att ansluta fjärrvärme utan genomföringen kan göras på flera olika sätt. Görs genomföringen genom vägg så täcks ledningarna av en skyddskåpa på ytterväggen.

Efter avslutat rörarbete återställer vi schaktet i gatan och på din tomt. Asfalterade ytor samt hålet för hus-genomföring återställs efter ledningarna har dragits, det sista finputset med att spackla och måla åligger fastighetsägaren. Jokkmokks Värmeverk tillhandahåller matjord. Därefter ansvarar fastighetsägaren för finåterställning.

I anslutningskostnaden ingår en fjärrvärmecentral som du sedan äger. Den monteras och kopplas in mot husets befintliga värme- och varmvattensystem samt ansluts till el. Vi erbjuder 10 års garanti på undercentralen om du tecknar ett serviceavtal. För att installera centralen kan befintlig utrustning behöva demonteras och flyttas åt sidan. Bortforsling och skrotning av till exempel el-panna ingår inte utan kan offereras som tillval. Vi isolerar alla fjärrvärmerör, städar upp och gör en grov återställning (ej spackling eller målning) där ingrepp gjorts för invändiga ledningsdragningar.

Din fjärrvärmecentral förses med en fjärrvärmemätare och när allt är monterat och klart så besiktas anläggningen av Jokkmokks Värmeverk. Fjärrvärmeleveransen startas när anläggningen är besiktigad och godkänd, i regel samma dag. Vi visar dig då även hur din nya fjärrvärmecentral fungerar. 

Överenskommelse
Bilaga till överenskommelse

Undertecknad överenskommelse skickas till:

Jokkmokks Värmeverk AB
Box 150
962 24 Jokkmokk