Välkommen

Om oss och vår historia

Jokkmokks Värmeverk AB är ett kommunägt bolag och bildades 1979. Produktionen startade med en oljepanncentral på Kaitumgården.

1982 togs hetvattencentralen i drift och fem maskinister anställdes med kontinuerlig skiftgång. Åren 1981-1984 byggdes fjärrvärmenätet ut till att omfatta större delen av tätorten. 1997 började vi ansluta villor till fjärrvärmenätet.

Bolaget har idag åtta anställda. Antalet anläggningar uppgår till 522 st varav 332 är villor.

Vi levererar årligen cirka 34 GWh värme. 90% av värmen produceras med flis och bark. 10% av värmen produceras med pellets. Olja används främst för att säkerställa leverans av värme i samband med eventuella driftstörningar.

Jokkmokks Värmeverk AB producerar eget bränsle med flistugg med råvaror från lokala leverantörer.

H

Våra Tjänster

Nedan hittar du några av våra tjänster. För mer information och hjälp så är det bara att kontakta oss.

Vi hjälper gärna till!