Jokkmokks Sockenallmänning och Jokkmokks Värmeverk AB tecknar avtal om lokala trädbränslen

Jokkmokks Sockenallmänning bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk med lokalt engagemang sedan 1800-talet. Jokkmokks Sockenallmänning ger stöd till lokal utveckling i Jokkmokks kommun på olika sätt. Ett sätt är att, om möjligheter finns, tillmötesgå behov hos lokala verksamheter. I detta fall Jokkmokks Värmeverk AB.  I ett betydelsefullt steg mot en hållbar energiframtid har Jokkmokks Värmeverk AB och …

Jokkmokks Värmeverk AB Satsar på Energi med Innovativ ORC-Teknik från Againity

Som en aktör inom hållbar energiproduktion, är Jokkmokks Värmeverk AB stolta att meddela en framtidsinvestering i en toppmodern ORC-turbin från Againity. Denna strategiska satsning markerar ett viktigt steg mot en grönare och mer kostnadseffektiv energiframtid.  Ekonomisk och Miljömässig Fördel Med en förväntad årlig besparing ger investeringen en payofftid på endast 8 år. Detta innebär inte …

Jokkmokks Värmeverk köper in trädbränslen

Jokkmokks Värmeverk levererar trygg värme från lokala råvaror med lokal service. Värmen produceras effektivt och miljövänligt genom att bränslet som eldas är till 99% från skogsbränslen så som flis. Vi är en lokal aktör på energimarknaden och av den anledningen är vi också extra måna om att värna om det lokala, därför köper vi gärna …

Egen elproduktion är inledningen till en ny era för Jokkmokks Värmeverk!

Vi kan nu äntligen dela den spännande nyheten att Jokkmokks Värmeverk AB kommer att övergå från en renodlad värmeleverantör till ett mer komplett energibolag som även inkluderar elproduktion. En ORC ångturbin kommer att installeras och installationen är planerad under sommaren 2024. Detta steg markerar vår satsning på hållbar och effektiv energi, och stärker vår vision …

Felaktig information i media angående fjärrvärmeavgifterna

Vi vill klargöra en viktig punkt angående fjärrvärmeavgifterna i Jokkmokk. Felaktig information har cirkulerat i media om att vi har höjt avgifterna för flerbostadshus med 14%, en siffra som inte stämmer. Den korrekta höjningen är halva riksgenomsnittet vilket innebär 4%. Vi har inlett en dialog med Nilsholgersonsgruppen som sammanställer Sverigetäckande statistik för att korrigera de …

Autogiro

Vi erbjuder autogiro som betalningssätt för fjärrvärmefakturorna. Med autogiro behöver du inte komma ihåg att registrera betalningen manuellt och fakturan betalas i stället automatiskt på förfallodagen. Fakturan skickas ut varje månad precis som vanligt men betalningen sker alltså per automatik. Autogiro är kostnadsfritt och det enda som krävs är ditt godkännande. Surfa in på länken …