Jokkmokks Sockenallmänning och Jokkmokks Värmeverk AB tecknar avtal om lokala trädbränslen

Jokkmokks Sockenallmänning bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk med lokalt engagemang sedan 1800-talet. Jokkmokks Sockenallmänning ger stöd till lokal utveckling i Jokkmokks kommun på olika sätt. Ett sätt är att, om möjligheter finns, tillmötesgå behov hos lokala verksamheter. I detta fall Jokkmokks Värmeverk AB. 

I ett betydelsefullt steg mot en hållbar energiframtid har Jokkmokks Värmeverk AB och Jokkmokks Sockenallmänning tecknat avtal om bränsleleveranser av lokal biomassa. Detta avtal är en viktig pusselbit i Jokkmokks Värmeverks strävan efter en förnybar energiproduktion med råvaror med ursprung från kommunen.

Genom detta avtal medverkar Sockenallmänningen till att stärka den lokala samhällsekonomin och bidrar samtidigt till uppfyllelsen av lokala och globala miljömål

Jokkmokk har sedan 1980-talet varit föregångare inom förnybar fjärrvärme tack vare lokala råvaror. Denna hållbara praxis som möjliggörs av tillgången till lokal biomassa bidrar inte bara till den lokala ekonomin utan spelar också en avgörande roll för att minska beroendet av fossila bränslen och effektivt minska växthusgasutsläppen.

En blick framåt ger vid handen att Jokkmokks Värmeverk AB kommer att behöva beakta eventuella framtida utmaningar, såsom hur tillgången på biomassa kan komma att förändras. Detta avtal är ett konkret exempel på hur proaktiva åtgärder kan göra en hållbar energiförsörjning säkrare för framtiden.

Detta samarbete mellan Jokkmokks Sockenallmänning och Jokkmokks Värmeverk AB är en modell för hur lokala initiativ kan medverka till en grönare och mer hållbar framtid. Att på detta sätt undvika kostsamma och långa transportavstånd kommer att ge positiva effekter för alla fjärrvärmekunder, för miljön och därmed för Jokkmokks kommun.

För mer information, vänligen kontakta

Jokkmokks Värmeverk AB                                                                Jokkmokks Sockenallmänning

Erik Fagerström VD                                                                           Christian Rimpi Förvaltare

erik.fagerstrom@jokkmokk.se                                                       christian.rimpi@allmanningen.se