Jokkmokks Värmeverk köper in trädbränslen

Jokkmokks Värmeverk levererar trygg värme från lokala råvaror med lokal service. Värmen produceras effektivt och miljövänligt genom att bränslet som eldas är till 99% från skogsbränslen så som flis. Vi är en lokal aktör på energimarknaden och av den anledningen är vi också extra måna om att värna om det lokala, därför köper vi gärna in lokalt trädbränsle till vår anläggning. Genom att köpa in lokalt bränsle så minimerar vi också mängden transporter.

Funderar du på att avverka eller gallra? Då har du möjlighet att sälja ditt virke till Jokkmokks Värmeverk. Vi har egna transportörer som kan hämta bränslet på upplag invid avverkningen.

Inmätning av virket sker på vågen vid Jokkmokks Värmeverk om inte annan överenskommelse om mätplats/mätmetod träffats.

Vill du sälja trädbränslen till Jokkmokks Värmeverk?

Vår ambition är att upprätta enkla affärer. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakt

varmeverket@jokkmokk.se

VD

Erik Fagerström 

0971-171 74

erik.fagerstrom@jokkmokk.se

Ekonomi – & kundadministratör                                                                     

Camilla Åkerlund                                                                               

0971-172 69                                                                  

camilla.akerlund@jokkmokk.se