Jokkmokks Sockenallmänning och Jokkmokks Värmeverk AB tecknar avtal om lokala trädbränslen

Jokkmokks Sockenallmänning bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk med lokalt engagemang sedan 1800-talet. Jokkmokks Sockenallmänning ger stöd till lokal utveckling i Jokkmokks kommun på olika sätt. Ett sätt är att, om möjligheter finns, tillmötesgå behov hos lokala verksamheter. I detta fall Jokkmokks Värmeverk AB.  I ett betydelsefullt steg mot en hållbar energiframtid har Jokkmokks Värmeverk AB och …