Jokkmokks Värmeverk AB Satsar på Energi med Innovativ ORC-Teknik från Againity

Som en aktör inom hållbar energiproduktion, är Jokkmokks Värmeverk AB stolta att meddela en framtidsinvestering i en toppmodern ORC-turbin från Againity. Denna strategiska satsning markerar ett viktigt steg mot en grönare och mer kostnadseffektiv energiframtid. 

Ekonomisk och Miljömässig Fördel

Med en förväntad årlig besparing ger investeringen en payofftid på endast 8 år. Detta innebär inte bara en ekonomisk effektivitet för Jokkmokks Värmeverk utan också en betydande miljöfördel genom minskad elanvändning och lägre koldioxidutsläpp. 

Bidrag till en Hållbar Framtid

Genom att använda lokal biobränslebaserad fjärrvärme reducerar vi efterfrågan på el och bidrar därmed till att minska användningen av europeisk marginalel. Vår investering i Againitys ORC-turbin är ett tydligt steg mot en hållbar framtid, där vi aktivt bidrar till en minskad miljöpåverkan. 

För mer information om vår satsning och dess fördelar, följ oss på våra sociala medier och här i nyhetsflödet på vår hemsida. #jokkmokksvarmeverk

Againity är en leverantör av energilösningar specialiserad på att omvandla värme till elektricitet. Företagets teknologi bygger på Organiska Rankine cykel-turbiner (ORC) med en patenterad turbinmodul som kan anpassas för att effektivt omvandla värme till elektricitet på ett sätt som passar varje kunds specifika behov och förutsättningar. ORC-turbinen levereras som en komplett enhet vilket resulterar i en kostnadseffektiv installation då det i huvudsak endast krävs rördragning till och från värmekälla och kylvatten.