Jokkmokks Värmeverk köper in trädbränslen

Jokkmokks Värmeverk levererar trygg värme från lokala råvaror med lokal service. Värmen produceras effektivt och miljövänligt genom att bränslet som eldas är till 99% från skogsbränslen så som flis. Vi är en lokal aktör på energimarknaden och av den anledningen är vi också extra måna om att värna om det lokala, därför köper vi gärna …

Egen elproduktion är inledningen till en ny era för Jokkmokks Värmeverk!

Vi kan nu äntligen dela den spännande nyheten att Jokkmokks Värmeverk AB kommer att övergå från en renodlad värmeleverantör till ett mer komplett energibolag som även inkluderar elproduktion. En ORC ångturbin kommer att installeras och installationen är planerad under sommaren 2024. Detta steg markerar vår satsning på hållbar och effektiv energi, och stärker vår vision …