Trygghetsavtal

Med Trygghetsavtal kan du känna dig lugn och överlämna till oss att ta hand om din fjärrvärmeanläggning. Det kan vara en trygghet eftersom du själv äger din fjärrvärmeanläggning och ansvarar för dess underhåll.

Vid problem med er anläggning kontaktar du oss och vi löser problemet!
Vi rycker ut så fort som möjligt för att undersöka och därefter åtgärda felet. Vi utlovar ett besök inom 5 arbetsdagar, men under kontorstid vardagar kan vi oftast komma samma dag. De vanligast förekomna reservdelarna håller vi i lager och kan snabbt reparera eller byta ut utslitna delar.


I händelse av problem, störning eller fel på din anläggning, gör du en felanmälan.


Vi gör en årlig service av din fjärrvärmeanläggning

Du kontaktar oss för att få en tid som passar dig. Detta gör vi vid servicen:

  • Funktionskontroll av reglerutrustning
  • Kontroll av säkerhetsventiler
  • Kontroll av cirkulationspump
  • Eventuella fel åtgärdas
  • Allmän besiktning av undercentral
  • Kontroll av energimätaren

Vi upprättar ett protokoll vid varje servicebesök. Protokollet ger information om värmeväxlarens funktion och ger förslag på eventuella åtgärder utanför Trygghetsavtalet.


Kostnader

Trygghetsavtalet kostar 60 kr/mån tills vidare (2024). Reservdelar köper du till självkostnadspris. All vår arbetstid för service och åtgärder ingår i priset. I de fall rörsvetsning eller dylika större ingrepp krävs, kopplar vi in en VVS-firma – deras kostnader bär du som kund.


Du bokar in årlig service eller gör felanmälan via kundtjänsten under kontorstid, vår hemsida eller e-post.

Telefonnummer: 0971 – 172 69

www.jokkmokksvarmeverk.se

E-post: varmeverket@jokkmokk.se