Ett lokalt, miljövänligt energialternativ med service nära dig.

 - Vi förser Jokkmokk med fjärrvärme - 

 

 

 

 

AKTUELLT:

För närvarande bygger vi en ny fjärrvärmeledning från värmeverket till samhället som kommer att gå västerut från Värmeverket och följa E45:an in mot korsningen Storgatan, där den ansluts till befintlig fjärrvärmeledning. Denna kommer att öka leveranssäkerheten (möjlighet att mata värme från fler än ett håll och minska påverka hos kunderna vid avbrott) och effektivisera värmedistributionen (värmen fördelas lättare till ytterområdena, minskad energiåtgång för pumpning). Den nya fjärrvärmeledningen minskar samtidigt investeringsbehov i nya reservpannor, då den möjliggör att befintliga reservpannor kan nyttjas bättre.

Under våren 2018 kommer en mindre fjärrvärmeledning anslutas till denna, för att förbättra distributionen till den västra delen av samhället. Fjärrvärmeledningen byggs då längs Föreningsgatan, mellan E45 och Wolfsgatan.

 

 

 

KUNDTJÄNST:

Tel nr: 0971-172 69

E-post: varmeverket@jokkmokk.se

Vid ägarbyten, fyll i en ägarbytesblankett. 

 

AVBROTTSINFORMATION:

Måndag 25 juni mellan ca. kl. 14.00-21.00 kommer det bli avbrott i fjärrvärmeleveransen då vi kopplar in den nya fjärrvärmeledningen. Se karta nedan för berörda områden.

 

Obs! P.g.a att rören i din undercentral blir kalla, så kan det börja droppa vatten. Detta rättar till sig då vi släpper på värmeleveransen igen.

Det finns möjlighet att betala fjärrvärmefakturor via autogiro. Anmäl ditt intresse på Telefon 172 69 eller E-post varmeverket@jokkmokk.se.

Om du vill kan du få dina fjärrvärmefakturor via E-post. Kontakta oss på Telefon 172 69 eller E-post varmeverket@jokkmokk.se.

Felanmälan/Beställa service/Intresseanmälan/Serviceavtal

Telefon, kontorstid: 0971-172 69

Serviceavtal