Ett lokalt, miljövänligt energialternativ med service nära dig.

 - Vi förser Jokkmokk med fjärrvärme - 

 

 

 

 

AKTUELLT:

För närvarande bygger vi en ny fjärrvärmeledning från värmeverket till samhället som kommer att gå västerut från Värmeverket och följa E45:an in mot korsningen Storgatan, där den ansluts till befintlig fjärrvärmeledning. Denna kommer att öka leveranssäkerheten (möjlighet att mata värme från fler än ett håll och minska påverka hos kunderna vid avbrott) och effektivisera värmedistributionen (värmen fördelas lättare till ytterområdena, minskad energiåtgång för pumpning). Den nya fjärrvärmeledningen minskar samtidigt investeringsbehov i nya reservpannor, då den möjliggör att befintliga reservpannor kan nyttjas bättre.

Under våren 2018 kommer en mindre fjärrvärmeledning anslutas till denna, för att förbättra distributionen till den västra delen av samhället. Fjärrvärmeledningen byggs då längs Föreningsgatan, mellan E45 och Wolfsgatan.

TRAFIKSTÖRNING I JOKKMOKK

Måndag 21/5-Fredag 25/5 kommer trafiken ledas om då väg 45 grävs av i höjd med Föreningsgatan. Då slutförs den sista etappen av en ny fjärrvärmeledning som påbörjades hösten 2017.

Några närliggande fjärrvärmekunder kommer att drabbas av avbrott vid det tillfälle då inkopplingen av ledningen sker den 11/6 – berörda kunder får mer information i sin brevlåda om detta. 

 

 

 

KUNDTJÄNST:

Tel nr: 0971-172 69

E-post: varmeverket@jokkmokk.se

Vid ägarbyten, fyll i en ägarbytesblankett. 

 

AVBROTTSINFORMATION:

Måndag 11 juni mellan ca. kl. 10.00-20.00 kommer det bli avbrott i fjärrvärmeleveransen då vi kopplar in den nya fjärrvärmeledningen. Se karta nedan för berörda områden.

För större bild av karta, klicka här.

Det finns möjlighet att betala fjärrvärmefakturor via autogiro. Anmäl ditt intresse på Telefon 172 69 eller E-post varmeverket@jokkmokk.se.

Om du vill kan du få dina fjärrvärmefakturor via E-post. Kontakta oss på Telefon 172 69 eller E-post varmeverket@jokkmokk.se.

Felanmälan/Beställa service/Intresseanmälan/Serviceavtal

Telefon, kontorstid: 0971-172 69

Serviceavtal